+34 93 871 45 75 info@smladvocats.com

Amb tu, fem un bon equip

SML LACRUZ & NAVARRO

La nostra filosofia com a despatx persegueix un exercici modern i dinàmic de la professió. El nostre objectiu és anticipar i evitar conflictes, així com aportar una visió jurídica i lògica als problemes dels nostres clients. Una de les prioritats del nostre projecte és l’atenció puntual i personalitzada al client.

Coneixement

En contínua i permanent formació, això ens permet proporcionar la solució juridicotècnica més encertada en cada cas.

w

Comunicació

Parlem amb els nostres clients d’una forma fluida, contínua i, sobretot, humana, perquè darrere de cada client hi ha una persona. Així es creen les autèntiques relacions professionals.

j

Rigor

Tractem els assumptes dels nostres clients amb aquella cura i rigorositat pròpia de qui és exigent amb si mateix.

ELS NOSTRES VALORS

· Sempre a prop teu ·

N

Professionalitat

Formem un equip compenetrat en permanent formació, evolució i dedicació dia rere dia per oferir la millor atenció.

N

Confidencialitat

Garantim una rigorosa confidencialitat tractant les seves dades amb respecte i seguretat.

N

Innovació

Treballem per millorar en el sector cada dia apostant per noves àrees i invertint en noves tecnologies.

N

Compromís

Apostem per oferir un assessorament rigorós i de màxima qualitat tècnica, detallant cada objectiu a assolir.

N

Transparència

Ens comprometem a informar amb regularitat l’estat del seu cas mostrant tots els casos possibles.

N

Tracte personalitzat

Aportem solucions eficaces amb la màxima rapidesa possible, posant-nos sempre en la seva posició.

El nostre distintiu es basa en l'anàlisi, l'assessorament estratègic i la creativitat

SERVEIS

· La tranquil·litat d’un bon assessorament ·

Dret esportiu

Ens encarreguem al complet de l’assessorament legal a esportistes i clubs, del patrocini esportiu, del dopatge, de l’ensenyança i titulacions esportives, del règim fiscal d’esportistes i clubs, de la tramitació de recursos i de la disciplina esportiva.

 

Dret de família

Gestionem separacions i divorcis, nul·litat canònica, incapacitació i tutela, parelles de fet, paternitat i filiació, adopcions i menors.; assegurant una plena satisfacció del client.

Dret Civil

Especialitzats en obligacions i contractes, responsabilitat civil, dret de la circulació (accidents de tràfic), dret de l’assegurança, dret immobiliari, propietat horitzontal i arrendaments urbans, desnonaments, reclamacions per impagats, assessorament a administració de finques, assessorament jurídic en la promoció i gestió immobiliària.

Dret de successions

Assessorem en la confecció de testaments i disposicions testamentàries, impugnació de testaments notarials, accions hereditàries, impugnació de disposicions testamentàries, tràmits per a l’acceptació notarial de l’herència.

Dret hipotecari

Tramitem la reclamació contra productes bancaris i financers, preferents i subordinades, la reestructuració d’hipoteques, els drets del consumidor, gestions extrajudicials i negociació de deutes.

Dret penal

Oferim un servei integral que defensa qualsevol matèria relacionada amb la violència de gènere, la violència domèstica, els menors, els accidents de trànsit, la defensa en judici, els delictes i faltes, les alcoholèmies i les sancions.

 

CONTACTE

· Sol·licita pressupost o assessorament sense compromís ·

 

Contacta amb nosaltres

Sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, del que es responsable SML LACRUZ & NAVARRO, S.L., cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones profesionales que mantiene con esta empresa.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante SML LACRUZ & NAVARRO, S.L. en su domicilio social, sitio en C/ Dels Banys, 66-L3, 08530-La Garriga, personalmente o por escrito, con copia de su DNI, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

 

Horari

De dilluns a divendres
Mati: de 9h a 14h
Tarda: de 16h a 19h

Visita'ns

Estem situats al Carrer dels Banys, 66-L3 del preciós i acollidor poble de La Garriga.

Contacta'ns

Si vols parlar amb nosaltres, ens pots trucar al 93 871 45 75 o omple el formulari i ET TRUQUEM GRATIS

 

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS